PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi. Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „Augu Māja”, juridiskās personas kods 40003957828, adrese: Trikātas iela 8, Rīga, LV-1026, Latvija

1. KĀ MĒS ESAM MAINĪJUŠIES KOPŠ JAUNĀ LIKUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ?

1.1.    Kopš mūsu darbības sākuma mēs rūpējamies par Jūsu personas datu drošību, tāpēc mūsu darbībā nav kardinālu izmaiņu. Pēc jaunās regulas stāšanās spēkā mums vajadzēja tikai papildināt Jūsu tiesības ar jaunajām. Mēs turpināsim ievērot visus šos personas datu aizsardzības principus: 1.1.1.    Personas datu apstrādi veikt likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips); 1.1.2.    Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips); 1.1.3.    Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips); 1.1.4.    Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips); 1.1.5.    Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips); 1.1.6.    Personas datus apstrādāt tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

2. KĀDUS MANUS PERSONAS DATUS JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT? 

2.1.    Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus Jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti. 2.2.    Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs iepērkaties: 2.2.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu e-veikalā lakstos.lv, neveidojot individuālu kontu, līguma noslēgšanai un izpildei mēs apkopojam šādus Jūsu personas datus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • Personas kods;
 • E-pasta adrese;
 • Jūsu iegādāto preču piegādes adrese.

2.2.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē. 2.4.    Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs izveidojat kontu mūsu e‑veikalā, bet neveicat pirkumu: 2.4.1.    Lai iepirkšanās mūsu e-veikalā lakstos.lv Jums būtu pēc iespējas ērtāka un ātrāka, Jūs varat izveidot personīgo kontu. Kad Jūs izveidojat personīgo kontu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu datus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • E-pasta adrese;
 • Tālruņa numurs;

2.5.    Mēs vācam un apstrādājam personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat brīvprātīgi: 2.5.1.    Izveidojot kontu mūsu tiešsaistes veikalā lakstos.lv, Jūs varat iesniegt papildu personas datus, kuri nav obligāti preču iegādei un kuri var tikt izmantoti, lai nosūtītu jums apsveikumu dzimšanas dienā, jums pirmajiem izteiktu vispārīgus un individualizētus piedāvājumus, radot iespēju piedalīties mūsu organizētajās akcijās un programmās vai atvieglotu citu pirkumu veikšanu. 2.6.    Citi personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs izmantojat mūsu e‑veikalu: 2.6.1.    Kad esat veikuši pirkumus mūsu e-veikalā, Jūsu ērtībai mēs arī apkopojam un apstrādājam šādus datus: Pirkumu vēsture; Maksājumu vēsture; Trešo personu, kuras saņem preces, pamatinformācija. 2.6.2.    Norādīt citu personu, kura saņems Jūsu iegādātās preces, Jūs drīkstat, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kuras saņems preces, Jūs apstiprināt, ka jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei.

3. AR KĀDU MĒRĶI JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT MANUS PERSONAS DATUS?    

3.1.    Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā. 3.2.    Ar mērķi sagatavoties noslēgt līgumu apstrādājamie Jūsu personas dati: 3.2.1.    Kad Jūs izveidojat personīgo kontu mūsu e-veikalā, bet neko nenopērkat, Jūs jebkurā laikā atgriežoties tajā varēsiet turpināt savu iepirkšanos, papildus vairs nereģistrējoties. Ar mērķi sniegt jums iespēju jebkurā brīdī turpināt savu iepirkšanos mēs arī vācam šos Jūsu personas datus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;

3.2.2.    Šim mērķim Jūs varat iesniegt arī savus papildu personas datus, kurus mēs apstrādāsim tikai tad, ja tos ievadīsiet un saglabāsiet savā personīgajā kontā. 3.3.    Ar mērķi noslēgt un izpildīt līgumu apstrādājamie Jūsu personas dati: 3.3.1.    Lai mēs varētu jums pārdot Jūsu izvēlētās preces interneta veikalā lakstos.lv , mums ir jāapstrādā šie Jūsu personas dati:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Personas kods;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;

3.3.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē. 3.3.4.    Diemžēl, ja nesniegsiet šos personas datus, mēs nevarēsim Jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, tāpat personas datu apstrāde mums ir saistoša saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kuri reglamentē internetā veicamos norēķinus, kā arī grāmatvedības uzskaiti. 3.4.    Ar pakalpojumu uzlabošanas un darbības analīzes mērķi apstrādājamie Jūsu personas dati: 3.4.1.    Vēlamies, lai mūsu interneta veikala lakstos.lv izmantošana Jums būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc veicam pastāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

 • Pirkumu vēsture;
 • Mūsu e-veikala pārlūkošanas vēsture;
 • Maksājumu vēsture;
 • Atsauksmes par Jūsu pirktajām precēm;
 • Aptauju laikā sniegtās atbildes;

3.5.    Kopīgo un individualizēto piedāvājumu sniegšanai, kā arī profilēšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati: 3.5.1.    Ar mērķi noteikt konkrēti Jūsu iecienītas un jums aktuālas preces, lai varētu sniegt jums individualizētus piedāvājumus. Jūsu personas datu apstrāde ar automatizētas analīzes veidā nodrošina, ka jums netiks piedāvātas jums neaktuālas preces, un, taupot Jūsu laiku, tiks sniegti tikai Jums interesējošu preču piedāvājumi.   Automatizētās analīzes rīki balstās uz Jūsu iepirkšanās vēsturi un citu Jūsu sniegto informāciju:

 • Vārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Piegādes adrese;
 • Piegādes veidu vēsture;
 • Ierīču identifikācijas numuri.

3.5.3.    Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tā, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus kopīgo un individualizētu piedāvājumu izteikšanai sakarā ar precēm un mūsu loterijām, akcijām un projektiem. Atteikties no tā, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, Jūs varat, iesniedzot savu atteikumu rakstiski, pa e-pastu lakstos@gmail.com vai atjauninot savas izvēles savā reģistrācijas formā. 3.7.    Jūsu lūgumu un jautājumu izskatīšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati: 3.7.1.    Lai nodrošinātu jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu vispusīgu apkalpošanu, Jūsu personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat, izveidojot personīgo kontu un iepērkoties, mēs apstrādājam arī Jūsu jautājumu un lūgumu izskatīšanas nolūkā. 3.9.    Jūsu un mūsu drošības mērķiem: 3.9.1.    Lai nodrošinātu Jūsu un mūsu darbinieku drošību, kā arī novērstu preču zādzības no fiziskajiem veikaliem un preču saņemšanas vietām, mēs esam ierīkojuši novērošanas kameras. Kad apmeklējat mūsu veikalus vai preču saņemšanas vietas, Jūs tiekat filmēti. Video ierakstus mēs pārskatām incidentu, zādzību vai citu noziedzīgu darbību gadījumos, lai aizsargātu cietušo personu likumīgās intereses.

4. VAI MANI PERSONAS DATI TIEK APKOPOTI UN APSTRĀDĀTI LIKUMĪGI? 

4.1.    Mēs garantējam, ka Jūsu personas datus mēs vācam tikai likumīgu iemeslu dēļ, t. i., Jūsu personas datus mēs apkopojam un apstrādājam tikai: 4.1.1.    Kad jūs pērkat preces,no mūsu puses tiek sagatavots rēķins un uz tā pamata apstrādājam Jūsu personas datus; 4.1.2.    Kad reģistrējaties mūsu e-veikalā un izveidojat personīgo kontu, Jūsu datus apstrādājam, gatavojoties, ka nākotnē Jūs pirksiet preces; 4.1.3.    Kad Jūs dodat piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus; 4.1.4.    Izpildot mums piemērojamo likumu prasības; 4.1.5.    Pēc valsts pilnvaroto institūciju norādījuma.

5. VAI ES VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN TOMĒR IZMANTOT lakstos.lv E-VEIKALU?

5.1.    Jūs vienmēr varat nepiekrist Jūsu personas datu papildu apstrādei, kas paredzēta tikai analīzes un mārketinga vajadzībām. Tomēr bez pasūtīšanai nepieciešamajiem datiem nav iespējams veikt pirkumu, jo mēs nevaram izpildīt šādu pasūtījumu.

6. CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

6.1.    Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

7. KĀ ES VARU PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM, KURI TIEK APSTRĀDĀTI?

7.1.    Jums ir tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, Jūs varat piekļūt šādos veidos: 7.1.1.    Jūsu personīgajā kontā lakstos.lv ; 7.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: lakstos@gmail.com 7.1.3.    Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

8. VAI ES VARU PIEPRASĪT IZDZĒST MANUS PERSONAS DATUS?

8.1.    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam Jūsu personas datus un tos dzēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas. 8.2.    Diemžēl Jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka: 8.2.1.    Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti; 8.2.2.    Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei; 8.2.3.    Jūs nepiekritāt Jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ; 8.2.4.    Apstrādāt Jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti. 8.2.5.    Mums ir jāapstrādā Jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ. 8.3.    Pieprasījumu dzēst savus personas datus Jūs varat iesniegt šādos veidos: 8.3.1.    Jūsu personīgajā lakstos.lv kontā; 8.3.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: lakstos@gmail.com; 8.3.3.    Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

9. VAI ES VARU ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU UN KĀ TO IZDARĪT?

9.1.    Savu piekrišanu personas datu apstrādei Jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Savu piekrišanu varat atsaukt vairākos veidos: 9.1.1.    Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē; 9.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: lakstos@gmail.com;